Es publica la norma espanyola de filtrat Web

bi-norma-espanyola-filtrado-web

Amb motiu del Dia Mundial de Internet, que es va celebra aquest 17 de maig, l’Associació Espanyola de Normalització i Certificació (AENOR) ha fet pública la norma UNE que adopta com a norma espanyola l’Especificació Europea sobre Servei i programari de filtrat de comunicacions i continguts d’Internet (UNE-CEN/TS 16080:2016).

L’estàndard estableix els requisits que han de complir els filtres web per tal de protegir la infància i menors d’edat d’URLs potencialment nocives a Internet, com continguts relacionats amb la violència, armes, pornografia, activitats criminals, racisme, discriminació o drogues, entre d’altres. Aquests requisits s’apliquen a fabricants de programari de filtrat i a proveïdors de serveis d’Internet.

L’objectiu és oferir als usuaris d’Internet una major confiança i seguretat en triar el producte o servei adequat per tal de protegir la infància i als menors d’edat en línia.

Es tracta d’una tasca a la que el TAC hi ha col·laborat activament al marc del grup de treball públic-privat de Red.es per a la protecció de menors a internet, concretament al sub-grup de Seguretat i privacitat, liderat per la Secretaria d’Estat de Seguretat del Ministeri de l’Interior. De fet, va ser el TAC qui va fer la proposta que finalment s’ha aconseguit dur a terme.