A internet no s’hi val tot. Legalitat a la xarxa.

Contràriament al que molts puguin creure, internet no sempre ofereix empar en el seu anonimat i hi ha accions que tenen les seves conseqüències legals. El fet de ser menor o desconèixer les lleis no eximeix de responsabilitat i del deure de complir-les. No facis a internet el que no faries a la vida real, és la teva responsabilitat.

Per aclarir conceptes i saber què es pot i què no es pot fer, i també quins són els nostres drets, podem fer un repàs de manera senzilla per les diferents lleis que s’apliquen a través de la següent pàgina web www.seguridadweb20.es.