Alerta sobre la participació de menors en rodatges

Les “joguines trencades” més tristes són, sens subte, els actors o cantants que van començar a tastar l’èxit de petits; fet que els hi va acabar passant factura no molt més tard.

Nens prodigi caiguts en desgràcia n’hi ha hagut des de que els espectacles s’han convertit en un negoci massiu, que va més enllà de les pròpies fronteres. Per prevenir conseqüències lamentables del pas dels menors pels escenaris o platós, el paper dels pares és primordial, doncs ells decideixen els límits i marquen les distàncies respecte els focus.

No obstant, donat que aquesta activitat es desenvolupa en un entorn laboral, la protecció a través de les lleis és un factor determinant. Actualment, cada estat té el seu propi marc legal, que tendeix a ser insuficient i de curt abast. Espanya no n’és, precisament, una excepció.

L’article 11 de la Resolució TRI/670/2005 permet la contractació de menors en rodatges i espectacles, sempre que sigui el seu tutor qui presenti la sol·licitud deguda a l’autoritat competent en temes laborals en la Comunitat Autònoma.

Per una altra banda, la Llei 7/2010, de 21 de mar, General de la Comunicació Audiovisual, sosté que les comunicacions comercials “No poden mostrar, sense motius justificats, a menors en situacions perilloses”.

Tot i això, hi ha un buit legal respecte l’ús dels menors i les situacions en les quals se’ls hi posa, no tant per l’efecte que puguin tenir en espectadors més joves (com és la intenció de la llei citada), sinó en ells mateixos. Malgrat que es tracta de ficcions i en un context de treball, el nen o nena sotmès a escenes d’especial violència o cruesa rep una quantitat d’impactes, que moltes vegades ni arriba a comprendre, que poden interferir en el seu procés de maduració.

No només els rodatges llargs, el desordre vital, la ruptura amb el ritme escolar i d’amics, o la convivència sostinguda amb adults (que no tenen un rol d’educadors i que, ocasionalment, els indueixen al consum de drogues o alcohol) prejudica el desenvolupant físic o psíquic del menor. També poden exercir un efecte negatiu les vivències, tot i que siguin vicàries, de conflictes que superen l’etapa madurativa en la que es troben.

Està en mans del ciutadà, dels mateixos pares i, per suposat, dels governants millorar el marc legal de protecció al nen i artista incipient.