Aplicacions de missatgeria de moda entre els adolescents

Les aplicacions de missatgeria per smartphones han trobat en el públic adolescent, un filó d’or. Més enllà de Whatsapp i del messenger de Facebook, s’han creat noves aplicacions amb elements que, alhora que els aporten un toc diferenciador, obren una porta perillosa. Avui parlarem de dos d’elles

Snapchat: És una aplicació que permet als usuaris posar un temps límit a les fotos i vídeos que comparteixen abans que desapareguin. El fet que desapareguin atorga la tranquil·litat que aquestes imatges no estarán disponibles a la xarxa.
És important remarcar el que els creadors de l’aplicació afegeixen al final en lletra petita: encara que les imatges, en teoria, s’esborrin del servidor de Snapchat cada 24 hores, no es pot controlar el que la gent fa amb elles. No hi ha manera d’assegurar que els usuaris amb els quals es comparteix un vídeo o una foto, no realitzin una captura i distribueixin pel seu compte les teves imatges.
Al App Store està classificada com +12 perquè pot contenir imatges de consum d’alcohol, tabac o drogues o referències a aquests temes, i imatges per a adults, provocatives o de contingut sexual i nuesa.

Burn note: És la mateixa idea de l’anterior, però només es pot compartir text. Una vegada que la persona a la qual va dirigit hagi llegit el missatge, aquest s’esborrarà sense deixar rastre. A diferència de Snapchat, si existeix una mica més de seguretat, encara que no és impossible copiar o fer una captura de pantalla amb el missatge. Aquesta seguretat és la seva principal bandera, els creadors afirmen que la seva meta és oferir una conversa online amb el mateix nivell d’intimitat que una conversa cara a cara.
Al App Store està qualificada com +12 per contingut sexual o nuesa, temes per a adults o provocatius i blasfèmies o humor vulgar.