Revista Contraste: un anàlisi crític de l’oci audiovisual de qualitat

La revista Contraste (impresa o digital) és una publicació mensual dirigida als pares, professors i alumnes per informar-los des d’una perspectiva pedagògica i pràctica.

Més de 100 institucions educatives reparteixen Contraste entre les famílies dels seus alumnes. Les seccions de la revista arriben a tota l’actualitat audiovisual: televisió, cinema i DVD, videojocs i una selecció de temes d’interès sobre mòbils, xarxes socials i recursos TIC.

És una evidència social que el món de les pantalles (televisió, cine, xarxes socials, videojocs, mòbils i tablets) s’han convertit en una “escola paral·lela” que exerceix una competència deslleial amb nens i adolescents.

Els estudis demostren que els menors estan més temps amb aquestos suports que dins de l’aula. A aquest fet es suma la inesgotable font d’entreteniment que, en moltes ocasions, col·lisiona amb els valors que s’intenten inculcar tant a l’escola com a casa.

L’educació audiovisual és, per tant, un tema de gran rellevància social. Aquesta formació afecta també a pares i educadors. Ells són els que, en definitiva, acompanyen als  més joves en la seva etapa de creixement i aprenentatge.