Aprovada la Norma UNE de Filtrat Web

L’actual indefinició política ha frenat considerablement la presa de decisions rellevants entorn als menors i internet, a l’espera que es defineixi el nou escenari estructural i organitzatiu. En qualsevol cas, això no ha estat un obstacle perquè el grup de treball de “Seguretat i Privadesa” del Conveni de Col·laboració Públic-Privat “Menors i Internet” coordinat per la SGSICS (Ministeri de l’Interior) a través de la persona de Francisco Alonso Batuecas hagi portat avanci una de les iniciatives desenvolupades propostes pel TAC, en particular per Alejandro Estébanez. A través d’aquesta proposta s’ha convertit en Norma UNE l’Especificació Tècnica CEN/TS 16080 de 2013 del Comitè Europeu de Normalització, en la qual es descriuen les categories i mètodes d’avaluació dels sistemes de filtrat i control parental, un treball previ de 3 anys de durada que finalment ha pogut concretar-se i ser portat avanci a Espanya.

El dia 9 de maig va tenir lloc la reunió en la qual es va aprovar definitivament la versió de la Norma UNE que en breu serà presentada, amb la intenció de fer-ho coincidir amb els actes previstos per a la celebració del dia d’Internet el 17 de maig. La reunió va tenir lloc a la nova seu del Centre Tecnològic de Seguretat de la Secretària d’Estat de Seguretat (Sub. Gral. Sistemes d’Informació i Comunicacions per a la Seguretat).

En definitiva, es tracta d’un primer pas a l’hora d’oferir als consumidors uns mínims de qualitat que garanteixin el correcte funcionament i eficàcia dels programes de filtrat web i control parental.