Aprovada la normalització del filtrat d’internet

Filtrado-internet-1015-BlogACT2
La Fundació Aprender a mirar va presentar una proposta sobre la normalització del filtrat d’internet que ha estat aprovada i publicada en el BOE (Núm. 248 16 d’octubre de 2015).

Els filtres d’internet són una eina de software que s’utilitza per limitar la visualització de certs continguts digitals. En aquest cas, el que la Fundació ha demanat és que els desenvolupadors webs senyalitzin correctament l’edat a la qual van dirigits els continguts que els visitants poden trobar-se. Aquesta iniciativa és molt interessant per als pares preocupats per la protecció dels seus fills a la xarxa, ja que aquest filtrat el poden configurar personalment tant en els ordinadors com en els dispositius mòbils. Per això, la Fundació també ha suggerit desenvolupar un portal de referència sobre control parental per fomentar i promocionar l’ús entre els educadors.

Amb la finalitat de que s’aprovés aquesta iniciativa, la Fundació va suggerir que Espanya aprofités una Especificació Tècnica (ET) europea –conjunt de documents en els quals es defineixen les normes, exigències i procediments aplicats en tots els treballs del sector tecnològic– i l’apliqués com a norma UNE (Una Norma Espanyola), que és una agrupació de normes tecnològiques creades pels comitès tècnics de normalització (CTN).

Així doncs, la Fundació ha aconseguit que una ET europea s’apliqui nacionalment com a norma UNE, amb el que ha augmentat de rang legal i, sobretot, s’ha avançat en la protecció de la infància en l’entorn digital.