Benvinguts al futur: la realitat augmentada

La realitat augmentada és una de les tecnologies que més està creixent últimament gràcies a la quantitat d’aplicacions que té. Consisteix a barrejar informació real i digital en el mateix espai i a temps real. D’alguna manera podem dir que és una manera de completar la realitat física amb dades i informació digital.

Ja s’ha utilitzat en diferents camps com als videojocs, a la publicitat. Aquesta tècnica tan atractiva amb tantes possibilitats s’està incorporant també al món educatiu.

Perquè pugui donar-se la realitat augmentada són necessaris cinc components:

Càmera: Que capti la realitat i sigui la font d’informació real per a l’aplicació.

Marcador: El marcador és l’element que activarà l’aplicació de realitat augmentada.

Informació virtual: Es tracta de totes les dades que s’oferiran a l’usuari una vegada s’hagi activat un marcador mitjançant càmera o GPS.

Pantalla: És imprescindible comptar amb una pantalla amb la qual visualitzar la informació augmentada.

Software de realitat augmentada: L’últim element és el software o programa informàtic que interpreti l’aplicació i la reprodueixi en l’ordinador o mòbil.

Aquest vídeo de National Geographic il·lustra amb un bon exemple el que es parla en referir-se a la realitat augmentada.