Eines de control parental: ProtegiTs

Volem destacar ProtegiTs, una iniciativa de la Generalitat i empreses valencianes, que pretén incrementar la seguretat dels menors en la seva relació amb Internet, incidint sobre tot en l’ús de les xarxes socials, missatgeria instantània, utilització de Webcams, programes d’intercanvi de fitxers, xarxes WiFi, i altres moltes tecnologies utilitzades a diari pels menors i que poden comportar un major risc en la navegació.

A diferència d’altres eines de control parental, aquesta adopta un paper més actiu i d’auto-aprenentatge, transmetent missatges al menor en determinades situacions, com ara la detecció d’una acció potencialment perillosa (com pot ser l’enviament del seu telèfon mòbil personal, l’activació de la càmera web, o l’enviament de fotografies en sistemes de missatgeria instantània, entre altres), i donant consells periòdics de bones pràctiques en la utilització d’Internet.

A banda d’això, notifica als pares un registre de les activitats potencialment perilloses que realitza el menor, però no de forma intrusiva i garantint el major respecte als seus drets de privadesa i intimitat, comptant sempre amb el consentiment previ i explícit del menor.

Podeu accedir al web www.protegits.es