Els smartphones ens fan més despistats

bi-estudi-microsoft-atencio-concentracio-smartphones

 
Un estudi de Microsoft realitzat a Canadà determina que la nostra capacitat de concentració s’ha reduït en els darrers anys (l’any 2000 ens podíem centrar en una tasca 12 segons, mentre que a l’any 2013 només ho feíem 8 segons, xifra que segueix minvant). Ara que utilitzem els mòbils, la nostra perduda d’interés és molt més ràpida. De fet, la comparativa resulta significativa, un segon menys que un peix de colors (cada cop ens assemblem més al personatge de Dori de Buscando a Nemo).

Fruit d’això, ens trobem amb situacions de risc com la de caminar pel carrer mirant la pantalla sense adonar-nos del que ens envolta, fent que ens despistem, ensopeguem i topem amb altres persones o objectes als que no prestem atenció. Especialment greu quan ho fem en zones urbanes amb tràfic.

Aquí podeu veure el vídeo de Pantallas Amigas: Peatones y Smartphones: riesgos de vialidad y tránsito al usar el celular.