• HCA: radiografia i pla d’acció sobre els Hàbits de Consum Audiovisual dels alumnes a través d’enquestes online.
  • Conferències (pares): els experts responen els pares sobre les seves inquietuds educatives en l’era digital.
  • Training (professors): cursos per reciclar la formació audiovisual dels docents.
  • Dinàmiques (alumnes): els alumnes es converteixen en consumidors crítics i actius a través de les activitats a l’aula.