Auditoria sobre els Hàbits de Consum Audiovisual dels alumnes per a conèixer com usen les pantalles. Amb els resultats obtinguts s’elabora un pla d’acció docent per optimitzar la seva educació audiovisual.

Fases:

  • Reunió de l’equip directiu del centre amb l’equip coordinador del projecte
  • Elaboració de l’enquesta online adaptada als interessos de l’escola
  • Resposta de les enquestes, de caràcter anònim, per part dels alumnes
  • Recollida de dades, computació i anàlisi dels resultats
  • Proposta del pla d’actuació al col·legi per part dels coordinadors del Projecte
  • Implementació i seguiment de les accions proposades

Temes:

Televisió, internet i xarxes socials, cinema, videojocs i dispositius mòbils

Per veure un exemple d’enquesta, clica aquí.