Aprofitaments didàctics sobre productes audiovisuals per a què el propi docent els apliqui a l’aula.

Criteris de selecció:

  • Productes que destaquen pel seu valor curricular, artístic i educatiu.
  • Productes d’èxit d’audiencia o consum que reclaman una anàlisi crític.
  • Continguts genèrics sobre educació audiovisual, les diverses plataformes i ecologia del seu consum.

Seccions: Continguts sobre qualsevol plataforma d’oci audiovisual