Vídeo viral d’Alia2 per conscienciar als pares

La Fundación Alia2 ha iniciat aquesta campanya ‘Grupo Whatsapp’ dirigida a pares i tutors per tal de sensibilitzar de la desprotecció amb què es troben els menors a la Xarxa. El vídeo escenifica mitjançant una càmera oculta les situacions que es donen a la porta de l’escola i posa de manifest la facilitat d’obtenir dades personals amb els pares.

La pròpia experiència és la campanya en sí mateix. Es tracta d’un vídeo que busca la viralitat a través del hashtag #tengotunúmero.