Demana que els anunciants es retirin de Gandia Shore

Demana les marques anunciades a Gandía Shore que retirin la seva publicitat per la imatge frívola i superficial que projecta dels joves a través d’aquesta campanya (ja finalitzada amb la retirada de la MTV).

Malgrat que el programa s’emet fora de l’horari protegit, el format va dirigit al públic adolescent, qui veu un estereotip irreal i profundament negatiu d’ells mateixos.

Demana també la retirada de Gandía Shore de la graella de MTV perquè promou hàbits poc saludables, el culte al cos i el sexe sense una finalitat educativa. Els participants fan comentaris masclistes que denigren la imatge de la dona. Així mateix, es fomenta la incultura amb un ús pobre del llenguatge i la realització d’activitats que requereixen poc esforç intel·lectual.


Aquest article es va publicar en MTV. Afegir l'enllaç als teus favorits.