Posar fre a l’assetjament i ciberassetjament escolar. Major conscienciació i mitjans.

Als responsables polítics, centres educatius, alumnes, pares, professors, entitats vinculades a la protecció del menor i al món educatiu, així com xarxes socials, plataformes online i altres agents implicats en casos de ciberbullying:

Per desgràcia, l’assetjament escolar s’ha traslladat també a les pantalles amb efectes fins i tot més greus, ja que l’assetjat el pateix permanentment, el seu abast és molt més gran i resulta complicat identificar els assetjadors.

S’estan donant multitud de casos, alguns d’extrema gravetat, i hi ha una tendència cada vegada més alarmant. Per això, creiem que tots els agents implicats haurien de prendre consciència i actuar en conseqüència per prendre mesures de prevenció i atenció a afectats.

Hi ha un cert desconeixement per part dels centres escolars sobre els protocols d’actuació, es tendeix a tapar aquests casos per evitar possibles responsabilitats i les víctimes es veuen desprotegides pel que moltes vegades pateixen l’assetjament en silenci per por a represàlies. Les famílies afectades sovint tampoc denuncien per por a empitjorar la situació, o perquè no són conscients de la gravetat real fins que ja és massa tard. Actuar a temps és fonamental. Els centres escolars mai han de desentendre, o tractar de tapar que ha passat per les possibles repercussions. Han de romandre alerta i conscienciar sobre aquesta problemàtica als seus alumnes i les seves famílies de manera que siguin ells mateixos els que denunciïn les actuacions assetjadores d’altres companys. No obstant això, per a tal fi el sistema ha de protegir-los i donar facilitats.

ciberbullying

Carta a:

Federació d’associacions de pares d’escoles lliures FAPEL
Communication Officer at COFACE (Confederación de organizaciones familiares de la Unión europea) Sra. Ana Pérez Méndez
President del Consell Escolar de Catalunya Sr. Ferran Ruiz i Tarragó
Presidente de la Asociación No Al Acoso Sr. Javier Pérez Aznar
President de FAPAC (Federació d’associacions de pares d’alumnes de Catalunya) Sr. Àlex Castillo
President del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu Sr. Joan Mateo Andrés
Ministerio de Educación Excemo. Sr. José Ignacio Wert Ortega
Consellera del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya Hble. Sra. Irene Rigau i Oliver
Confederació cristiana d’associacions de pares d’alumnes de Catalunya CCAPAC
President de FAPAES (Federació d’associacions de pares d’alumnes d’educació secundària) Sr. Pere Farriol Canyelles
Poner freno el acoso y ciberacoso escolar. Mayor concienciación y medios.“Pedimos a los responsables políticos que actúen para frenar una tendencia cada vez más alarmante, así como una mayorconcienciación por parte de los centros educativos y las plataformas a través de las que se producen losacosos”.Desgraciadamente, el mal uso que se hace de las redes sociales por parte de algunos menores y adolescentes contribuye a agravar el problema del acoso escolar, y en ocasiones conduce a extremos drásticos. Especial repercusión mediática tuvo el caso de Amanda Todd en Canadá, pero se siguen dando por todo el mundo sucesos similares, de los que los medios únicamente suelen hacerse eco si terminan derivando en un desenlace fatal.

En España, también se han detectado muchos casos, algunos muy graves o dramáticos, como el de una niña asturiana de 14 años que presuntamente se quitó la vida a causa del acoso al que se veía sometida (www.elmundo.es/elmundo/2013/04/22/espana/1366655788.html), o el de un niño de 11 años de Galicia al que sus padres decidieron retirar del centro educativo (www.laverdad.es/videos/actualidad/espana/2327133469001-reclaman-colegio-para-izan.html).
Existe cierto desconocimiento por parte de los centros escolares sobre los protocolos de actuación, por eso las víctimas muchas veces sufren en silencio por temor a represalias. Las familias afectadas a menudo tampoco denuncian por temor a empeorar la situación, o porque no son conscientes de la gravedad real hasta que ya es demasiado tarde.

La falta de actuación de los responsables políticos y la escasa concienciación de los responsables, docentes y directivos de centros educativos ha agravado este tipo de problemas, sobre todo en los últimos meses. La aparición de grupos de Informers, o aplicaciones como Gossip para difundir rumores contribuye todavía más a proteger al acosador frente al acosado. Conviene recordar que cualquier mensaje o publicación en sí mismo puede ser considerado como prueba, por lo que es importante guardar una copia o captura de pantalla, y ponerla a disposición de las autoridades para que intervengan. Son necesarios más recursos, dar a conocer los procedimientos existentes y posibilitar una rápida actuación por parte de las autoridades y soporte legal.

Actuar a tiempo es fundamental. Los centros escolares nunca deben desentenderse, o tratar de tapar lo sucedido por las posibles repercusiones. Deben permanecer alerta y concienciar sobre esta problemática a sus alumnos y sus familias de modo que sean ellos mismos los que denuncien las actuaciones acosadoras de otros compañeros. Sin embargo, para tal fin el sistema tiene que protegerlos y dar facilidades.

Els pares i professors haurien de prendre la iniciativa en aquest sentit i conscienciar els menors i adolescents de les conseqüències de contribuir a l’assetjament, ja activament o passiva. Resulta clau donar a conèixer els recursos i procediments existents, així com possibilitar una ràpida actuació per part de les autoritats i el suport legal necessari.

Les xarxes socials i plataformes online on es donen aquests casos tampoc estan exemptes de responsabilitat. Haurien d’oferir els mitjans necessaris i facilitar la retirada amb rapidesa d’aquells continguts que suposin un dany per a l’afectat, així com prendre mesures de prevenció que donin suport legal en aquells casos que a més es veuen emparats en l’anonimat (Informers i Gossip), perfils falsos i menors implicats.