Canvis en la privacitat dels menors a Facebook

Recentment Facebook ha aplicat un canvi significatiu que afecta als perfils dels menors de 18 anys al respecte de la seva privacitat, eliminant la restricció existent de no poder compartir continguts de forma pública. Fins ara, el perfils d’usuaris adolescents només podien compartir continguts amb els amics o amics d’amics, reduint així el seu abast i difusió.

Aquest canvi està clarament dirigit a evitar la fuga d’usuaris d’aquestes edats a altres xarxes socials i el justifiquen al·legant la seva experiència. Una mesura com aquesta resulta contradictòria, ja que precisament aquests usuaris són els més vulnerables i els que més poden patir-ne les conseqüències d’un ús incorrecte d’aquestes eines que afecti a la seva identitat digital. Cal incidir a l’hora de conscienciar els menors de la importància de vigilar el que comparteixen a les xarxes socials i qui ho pot veure. Un contingut públic pot ser vist per qualsevol i el que pot ser una broma o una opinió innocent pot condicionar el seu futur.

Per contra, altres xarxes socials populars entre els més joves com Tuenti tenen especial cura en la protecció dels menors, verificant els perfils i aportant guies educatives per pares i professors.