Classificació per edats de les aplicacions

Molts pares s’han posat en contacte amb nosaltres preguntant com saber si les aplicacions que descarreguen els seus fills són apropiades o no per a la seva edat.

Tant a App Store com a Google Play, les aplicacions estan catalogades però els criteris, la forma de fer-ho i la mateixa classificació és diferent. Per això és interessant conèixer com s’organitzen i què es pot fer per evitar descàrregues amb continguts inadequats.

Diferenciem per sistemes operatius.

appstore_2_7_14_blogint

-La classificació la realitzen els tècnics d’Apple.

-Les aplicacions s’ordenen en 4 grups diferents:

– 4+: No contenen material inadequat.

– 9+: poden contenir:

 • Violència moderada i poc freqüent en dibuixos i escenes fantàstiques o realistes.
 • Ocasionalment, continguts per a adults, suggeridor o de terror.

– 12+: poden contenir:

 • Paraules lleugerament grolleres poc freqüents.
 • Violència freqüent o intensa en dibuixos i escenes fantàstiques o realistes.
 • Temes per a adults o lleument suggeridor però poc freqüents.
 • Simulació de jocs d’atzar.

– 17+: poden contenir

 • Llenguatge groller intens i freqüent.
 • Violència intensa i freqüent en forma de dibuixos animats, fantasies o descripcions realistes.
 • Temes suggeridors, per a adults i d’horror intensos i freqüents.
 • Contingut de naturalesa sexual, nus, alcohol, tabac i drogues.

 

Per evitar que els menors descarreguin aplicacions amb continguts per a adults poden establir-se límits a: “Ajustaments”-“General”-“Restriccions”. Dins de “Contingut permès” es pot seleccionar l’edat adequada per a música, pel·lícules, programes, aplicacions, pàgines web i, fins i tot, controlar el vocabulari de Siri.

 

googleplay_2_7_14_blogint

-La classificació la realitzen els desenvolupadors de les aplicacions.

-També existeixen 4 grups:

Per a tots:

 • No han de recopilar informació sobre la ubicació de l’usuari.
 • No poden contenir material inadequat.
 • No poden compartir contingut generat per l’usuari.
 • No poden funcions socials.

Nivell de maduresa baix:

 • Poden incloure escenes de violència fantàstica o animada moderada, o qualsevol altre contingut potencialment ofensiu.
 • Poden recopilar dades sobre la ubicació de l’usuari per proporcionar informació específica o per millorar l’experiència, però no han de compartir les dades amb altres usuaris.
 • Poden incloure algunes funcions socials, però el seu objectiu principal no pot consistir a permetre que els usuaris busquin a altres usuaris i es comuniquin entre si.

Nivell de maduresa mitjà:

 • Poden contenir referències sexuals, violència real o fantàstica intensa, blasfèmies o humor groller, referències a l’ús de drogues, d’alcohol i de tabac, funcions socials i simulacions de jocs d’atzar.
 • Aquestes aplicacions poden recopilar dades sobre la ubicació de l’usuari amb l’objectiu de compartir-los o de publicar-los amb consentiment.

Nivell de maduresa alt:

 • Les aplicacions pertanyents a aquesta categoria poden incloure el següent contingut o estar basades en ell: contingut sexual i provocatiu freqüent, violència gràfica, funcions socials, simulacions de jocs d’atzar i referències contundents a l’ús de drogues, d’alcohol i de tabac.
 • Aquestes aplicacions poden recopilar dades sobre la ubicació de l’usuari amb l’objectiu de compartir-los o de publicar-los amb consentiment.

 

Es pot configurar un filtre de contingut per controlar els tipus d’aplicacions que es descarreguen. Per a això dins de Google Play cal anar a “Ajustaments”-“Controls d’usuari”-“Filtre de contingut” i seleccionar els requisits que es desitgen. És necessari donar-li a acceptar i recomanable protegir aquests canvis amb una contrasenya.