Materials d’informació:

  • Revista Contraste: un anàlisi crític de l’oci audiovisual d’actualitat.
  • Web Contraste: un referent exclusiu d’informació i consulta sobre televisió, cinema, internet i videojocs.
  • Recursos educatius: eines per a treballar el món de les pantalles a l’aula.

Activitats de formació:

  • HCA: radiografia i pla d’acció sobre els Hàbits de Consum Audiovisual dels alumnes a través d’enquestes online.
  • Conferències (pares): els experts responen als pares sobre les seves inquietuds educatives en l’era digital.
  • Traning (professors): cursos per reciclar la formació audiovisual dels docents.
  • Dinàmiques (alumnes): els alumnes es converteixen en consumidors crítics i actius a través de les activitats a l’aula.