Compte amb les webcams

No és recomanable l’ús de webcams per menors de 14 anys, i en tot cas han de ser utilitzades amb una sèrie de precaucions, ja que el risc que comporten si no s’utilitzen adequadament és greu i els possibles beneficis no compensen.

Cal mantenir els antivirus i sistemes de protecció dels ordinadors actualitzats ja que hi ha programes que permeten controlar i activar les càmeres web remotament.

De la mateixa manera, la càmera web hauria d’estar desconnectada, o enfocant a un lloc on no es trobi el menor, sempre que no s’estigui utilitzant. En cas d’estar incorporada a l’ordinador, cal tapar-la amb un paper o una tireta.

Però sobre tot, cal conscienciar els menors que no tothom és qui diu ser a internet, que s’han d’assegurar amb qui estan connectats ja que poden estar sent gravats sense el seu consentiment, o ser víctimes d’enganys i xantatges per obtenir gravacions o imatges compromeses.

Aquí teniu una pàgina amb informació completa sobre els riscos, com prevenir-los i treure el millor profit positivament de l’ús de la webcam.

www.cuidadoconlawebcam.com