Conclusions de la jornada “Cerebro, pantallas y eficacia educativa”

Resumen-Acacias-0516-BlogACT2

Dimarts passat 3 de maig els directors de la Fundació Aprender a mirar van impartir la jornada “Cervell, pantalles i eficàcia educativa” en el CRIF “Las Acacias”, on van assistir més de 120 professors de la Comunitat de Madrid.

El principal objectiu de les conferències va ser oferir un acostament des de la neuroeducació a les bones pràctiques i com evitar el risc de les pantalles, sessió que va dirigir Domingo Malmierca. Ell va desgranar alguns avantatges d’utilitzar les pantalles en l’aprenentatge dels alumnes, com són la motivació i interacció del menor, per la qual cosa sempre hi ha una contínua activitat intel·lectual. A més, desenvolupen la iniciativa personal i la presa de decisions; permeten aprendre dels errors de forma instantània i faciliten la comunicació online personal amb el professor. Encara que també existeixen certs inconvenients en l’aplicació de les TIC, com la gran pèrdua de temps per l’excés d’informació, poden provocar aprenentatges incomplets i/o superficials. Fins i tot la contínua interacció pot provocar ansietat i sensació de desbordament, no facilitar la reflexió i afavorir l’aïllament.

A més, el Dr. Boza va explicar com funciona el cervells, especialment el dels alumnes, per així saber aplicar les tècniques d’aprenentatge que més els convingui i assenyalar hàbits saludables del seu ús. Per a això, és molt important conèixer el concepte de neuroplasticitat, que és la propietat que emergeix de la naturalesa i funcionament de les neurones quan aquestes estableixen comunicació, i que modula la percepció dels estímuls amb el mitjà, tant els que entren com els quals surten. Això es desenvolupa més que mai durant l’edat infantil i juvenil, per la qual cosa és clau prepara el cervell perquè aprengui correctament. El Dr. Boza va anotar diversos factors que ajuden a aquest procés, alguns d’ells són el descans, la curiositat, la pràctica i la reflexió.

Finalment, l’IES Ortega y Gasset i el col·legi Tajamar van exposar la forma pràctica d’aplicar les Noves Tecnologies a les seves aules. Per a això, els professors de tots dos centres educatius van dibuixar les experiències positives que havien viscut amb els seus alumnes.