Connexió Wifi

A les grans ciutats, el wifi s’ha convertit en el nou oxigen per als nostres widgets. En diferents situacions quotidianes busquem una xarxa a la qual connectar el nostre portàtil, tablet o smartphone i donar sortida a la nostra navegació en internet. No obstant això, sabem fer un bon ús?, és segur?, pot ser perjudicial per a la nostra salut?

Les xarxes públiques o l’accés en xarxes wifi que no siguin la nostra, o a través d’altres ordinadors, poden suposar un risc i convé prendre algunes mesures de seguretat. Cal assegurar-se de tancar les sessions i no deixar-les actives. En aquest cas, les nostres dades poden quedar gravades. No és recomanable fer pagaments o transaccions en xarxes wifi d’altres o obertes, ja que es pot utilitzar la navegació d’incògnit que ofereixen els diferents navegadors.

Fixa’t en la “S” de la http. Si la url en la qual estàs compta amb un protocol “https://”, serà una xarxa segura i apareixerà també una icona amb la forma d’un cadenat. Això és important sempre que naveguis, però especialment en tendes online. En aquest tipus de connexions i-commerce, activa el tallafocs.

Quan s’instal·li el wifi a casa s’ha de canviar la contrasenya que s’atorga per defecte. En el password han d’evitar-se les dates de naixement o els noms d’un familiar, l’opció més segura és intercalar lletres i nombres.

Conseqüències poc saludables

En els últims anys, s’ha debatut sobre les conseqüències nocives de les ones wifi. És real que creen camps electromagnètics –radiacions no ionitzants- que, quan s’emeten en nivells suficients, poden escalfar els teixits biològics, segons van concloure diversos estudis i reconeix la pròpia Unió Europea.

En aquest sentit, es recomana apagar el wifi a la nit, ja que emet radiacions electromagnètiques a una potència molt elevada. Les conseqüències són negatives per a tots, però especialment per als nens, més vulnerables perquè estan en ple desenvolupament.

Els punts d’accés també han d’estar apagats quan no estiguin en ús perquè, fins i tot quan no s’utilitza la connexió wifi, l’aparell envia senyals de balisa sobre cada 102 metres i s’ha de col·locar almenys a un metre de llocs on les persones solen romandre per més temps, com a llits, taules, sofàs o zones de jocs.

És aconsellable utilitzar sempre que es pot el cable. La xarxa cablejada és més segura, ràpida i fiable que una sense fil. Ja hi ha estudis que relacionen la hiperactivitat, les cefalees i el mal dormir infantil amb aquestes ones. I si vas a estar fora de casa per un llarg període, apaga el router.

Autor: Montserrat Bros