Consells per a una navegació segura aquestes vacances

Si surts de casa aquestes vacances i tens pensat accedir a xarxes wifi gratuïtes, hi ha algunes coses que has de saber abans:

-Cal assegurar-se de tancar les sessions obertes i no deixar-les actives. En aquest cas, les nostres dades poden quedar gravats i qualsevol, que sàpiga com fer-ho, podria accedir a ells.

No és recomanable fer pagaments o transaccions a xarxes wifi alienes pel mateix motiu. Les teves dades poden quedar gravats i aquells que sàpiguen rastrejar-los aconseguirien tot el que necessiten per fer compres en el teu nom.

Això no ocorre solament en aquelles wifis gratuïtes. També s’han donat casos de hakeo de dades a xarxes obertes de pagament. És a dir, xarxes a les quals has de pagar per l’accés, però que són públiques, qualsevol pot accedir pagant.

El millor és connectar-se sempre des de la nostra pròpia xarxa. Però de vegades ni aquesta pot ser totalment segura. Per assegurar-nos el millor és canviar la contrasenya d’accés (l’ideal és barrejar números i lletres majúscules i minúscules).