De aquí no pasas, com protegir-se a la xarxa

www.deaquinopasas.org és una pàgina web, realitzada per Save The Children, en què els adolescents podran trobar informació i continguts relacionats amb la seva privacitat a la xarxa i la lluita contra el ciberassetjament, a conèixer els seus drets i saber com actuar davant problemàtiques d’aquest tipus.

Entre els continguts trobem una vídeo-animació multi-resposta en què la història pren un o altre curs depenent de la decisió que marquem, a més d’una sèrie de curts sobre el ciberassetjament, realitzats per alumnes que van participar en un taller, així com consells sobre mesures de seguretat que han de tenir a internet aplicant la lògica i el sentit comú, i manuals per configurar la privacitat en les diferents xarxes socials, tot d’una manera molt senzilla i amena.