Per al correcte seguiment i control de la Llei General de Comunicació Audiovisual, l’Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya (TAC) necessita la col·laboració de tots vosaltres. Es tracta que ens informeu, el més ràpid possible, dels programes en concret que vulneren aquesta llei. Així, podem enviar-ho a les cadenes responsables d’aquests continguts perquè compleixin allò que van pactar. Es tracta de tenir cura, especialment, dels espais que s’emeten de 5 a 8 de la tarda a totes les cadenes.

Els menors cada cop més accedeixen a continguts amb dispositius mòbils i a través d’internet. Per això, aquí també pots denunciar qualsevol irregularitat que afecti la protecció del menor a internet, xarxes socials, a un videojoc o al cinema.

Pots fer-nos arribar la teva denúncia a opina@taconline.net, tot especificant les teves dades (Nom, Cognoms i DNI), així com informació detallada del motiu de la queixa (explicació del que has vist, programa, cadena, horari d’emissió, o bé a quina Web o xarxa social, quin videojoc o sala de cinema, etc) perquè puguem cursar-la i informar-te del resultat.

Més informació sobre la Llei General de Comunicació Audiovisual

Exemples de com es vulnera el codi:

  • S’autopromocionen espais per majors de 18 anys en horari de protecció reforçada.
  • Els continguts no s’adeqüen al codi (referent NR13).
  • Publicitat: anuncis que vulneren l’acord.
  • Senyalització: tots els espais han d’estar senyalitzats a l’inici, excepte si són per tots els públics.

Exemples d’altres vulneracions:

  • ·Cinema: abans d’una pel·lícula infantil, es projecta un tràiler d’un film per adults o amb contingut inadequat
  • ·Xarxes socials: et trobes un missatge ofensiu o una imatge que vulnera la protecció a la intimitat o altres drets del menor
  • ·Videojocs: el joc en línia on està el teu fill no és segur contra jugadors o interaccions que suposin risc
  • ·Internet: el control d’accés per edats a una web no funciona o és deficient, els continguts de vídeo sota demanda no disposen de qualificacions, etc.

Amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona (Departament de Consum a l’oficina Municipal d’Informació al Consumidor -OMIC- del Comissionat d’Economia Cooperativa Social i Solidaria i Consum de Barcelona) com a part de la Campanya per promoure el Consum Responsable.

Ajuntament de Barcelona (Departament de Consum a l'oficina Municipal d'Informació al Consumidor (OMIC) del Comissionat d'Economia Cooperativa Social i Solidaria i Consum de Barcelona)