Desaparèixer d’internet

Eliminar el rastre digital de cadascun és un treball minuciós. Poden existir diversos fronts oberts, i deixar-ho tot ben lligat perquè no apareguin draps bruts amb el temps requereix molts passos.

1-Xarxes socials

Esborrar tota la informació que s’aboca en internet no és tasca fàcil. Cada xarxa social té les seves polítiques i els seus trucs i no sempre s’aconsegueix desaparèixer a la primera.
A Facebook es pot desactivar el compte de forma temporal a “Configuració del compte/ Seguretat”, encara que així no eliminarem la informació. Per a això cal fer clic en aquest enllaç i seguir els passos.
A Twitter en fer clic a “Configuració” una de les opcions és “Desactivar compte”. En seguir l’enllaç s’informa que Twitter guarda les dades 30 dies i que després d’aquest període el compte serà totalment eliminat. Una altra opció és esborrar els tweets més compromesos amb eines com Tweet Delete.
A totes les xarxes socials es poden eliminar els comptes i el seu contingut. Si no es dóna amb la manera, el millor és posar-se en contacte directament amb elles per sol·licitar-ho.

2-Cercadors
En realitzar una cerca amb el nom i cognom entre cometes, s’obtindran els resultats de l’empremta digital que s’ha anat deixant. El més probable és que la majoria de la informació pertanyi a xarxes socials. Per a la resta, Google ofereix uns formularis per eliminar contingut de la web d’altres usuaris. A més els ciutadans europeus poden emplenar aquest qüestionari per sol·licitar que es retirin enllaços que contenen material censurable.

És important remarcar que el millor és ser prudents a l’hora de fer públic qualsevol cosa a la xarxa. Pensar molt el que anem a difondre, com i a qui, i intentar preveure les conseqüències a llarg termini.