Eines de control parental: Sass Report

Volem proposar diferents solucions a l’hora de fer que la navegació per Internet dels menors sigui més segura i és per això que us presentem una altra eina de control parental, també gratuïta, però aquest cop basada en el monitoratge de l’activitat que fa el menor a la xarxa.

Tota l’activitat associada al menor queda enregistrada, per a que els pares hi puguin accedir mitjançant l’ús d’una contrasenya personal, per supervisar-la. Aquest tipus de control parental és més agressiu que d’altres i no respecta el dret de privadesa del menor, cosa que ha de tenir-se en compte, ja que en casos en que hi hagi indicis de conductes estranyes o sospites pot ser un recurs força útil, no així l’ús sistemàtic de l’eina.

Es tracta d’un recurs més que ha d’ajudar en aquells casos que es consideri necessari a criteri dels pares, tot i que creiem més adient una actitud més preventiva amb l’ús de filtres curosament configurats, l’auto-aprenentatge per part del menor i la navegació en família. Podeu adquirir aquesta eina accedint a www.sassreport.com.