El 21% dels nens espanyols en risc de convertir-se en addictes a internet

Segons dades de l’informe EU.NET.ADBl, un projecte de Safer Internet Programme, realitzat en col·laboració amb diversos països europeus, els jocs d’atzar amb apostes online, l’ús de les xarxes socials i els jocs d’ordinador estan estretament relacionats amb una conducta disfuncional a internet (CDI), mentre que veure vídeos o pel·lícules no guarda relació amb el CDI.

L’estudi assenyala que el 92% de la mostra són membres d’una xarxa social i el 34%, pansa almenys 2 hores a elles en un dia normal. És important assenyalar que l’ús de les RRSS durant més de dues hores al dia està associat amb la CDI, igual que tenir més de 500 amics virtuals.

Una altra dada significativa és que el 61% del total de la mostra són jugadors i jugar més de dues hores i mitjana al dia està associat amb CDI.

Si t’interessa l’informe complet pots llegir-ho aquí.