El Programa d’Educació Audiovisual es consolida i crea noves eines

pea-vlc-dins-blog

Durant les últimes setmanes de novembre, la Fundació Aprendre a Mirar va implantar nous serveis del Programa d’Educació Audiovisual als centres educatius valencians amb els quals col·labora. Van ser més de 470 alumnes els que van participar en les sessions, sense incloure el nombre de pares i mares que van acudir a les xerrades durant els dies posteriors.

Un mètode concret

Una vegada aparaulada la temàtica de la sessió i els aspectes que més interessen als professors segons les circumstàncies dels seus alumnes, els professionals de la Fundació elaboren una enquesta anònima. Aquesta comporta una sèrie de preguntes en funció del públic al que es dirigeix i la temàtica de la sessió.

Abans d’acudir al centre educatiu, la Fundació recull i analitza les dades per preparar una sessió que sigui més eficaç i incideixi en els aspectes que necessiten treballar els estudiants.

Després de la xerrada amb els alumnes, els professionals de la Fundació elaboren un informe que lliuren al centre educatiu amb el resultat de les dades de l’enquesta i de la sessió analitzats. A més, per a aquells que vulguin ajudar-nos a millorar, els professors que han acudit a la sessió poden realitzar una breu avaluació per ressaltar aspectes o proposar canvis.

Properes sessions interactives

S’està treballant en una nova modalitat de formació en la qual s’inclou a pares i a fills en una activitat interactiva conjunta.

Al mateix temps, com ha succeït de setembre a desembre, els col·legis que ho desitgin poden sumar-se al Programa d’Educació Audiovisual durant el segon semestre.

Des de la Fundació, vam seguir investigant sobre els avantatges i els efectes de la tecnologia a l’educació. També estudiem l’impacte de l’ús de la tecnologia sobre el cervell. Com volem mantenir informats a tots els educadors, el PEA és un instrument de provada eficàcia.