Euralva ha col·laborat amb un estudi en la CMR-15

CMR-Euralva-1215-BlogACT2

Euralva ha col·laborat en la CMR, ajudant amb un estudi sobre l’usos de la banda UHF. La Unió Europea de Radiodifusió (UER) dóna la benvinguda a l’actual decisió històrica per la Conferència Mundial de Radiocomunicacions (CMR), que se celebra cada tres o quatre anys per examinar i revisar el Reglament de Radiocomunicacions, de la UIT regió 1* sobre l’ús de la banda UHF.

Representants de més de 150 governs van prendre la decisió que l’espectre UHF romandrà assignat exclusivament als serveis de televisió terrestre a la Regió 1 de la UIT fins a la propera dècada. Els delegats van arribar a aquesta conclusió després de les deliberacions sobre si la banda inferior de freqüència UHF (470-694 MHz ) ha de mantenir-se per a la radiodifusió solament o també ha de ser assignat a la banda ampla mòbil.

En la seva sessió, els representants van arribar a un consens que aquest espectre, usat actualment pels serveis de radiodifusió tant per la televisió digitals terrestre [TDT] com per la ràdio, és massa important per ser assignat als serveis mòbils. Van estar d’acord en què no hi hauria cap canvi en l’assignació de la banda des de 470 fins a 694 MHz, ja sigui ara o en la CMR-19 dins de quatre anys. Aquesta major seguretat permetrà a molts països de la Regió 1 de la UIT continuar amb els seus programes de conversió al sistema digital sense el risc d’un canvi imminent en l’ús de l’espectre.

La UER (La Unió Europea de Radiodifusió és una organització internacional de radiodifusores de servei públic. La seva seu es troba en Ginebra i opera sota les lleis d’aquest país) aprecia el ferm suport a la radiodifusió mostrat per les administracions nacionals i posa en relleu el fet que la decisió d’avui proporcionarà seguretat normativa, i actuar com un incentiu per a una major inversió en la TDT.

Radiodifusores europeus també donen la benvinguda al fet que una gran majoria dels Estats membres de la UE va recolzar la decisió de mantenir la banda de freqüència UHF inferior per a la radiodifusió terrestre. La decisió de la CMR-15 tindrà un impacte positiu a nivell de la UE, afirmant l’adreça proposada en l’informe de Lamy en 2014 que la TDT ha de continuar almenys fins a 2030.

*UIT Regió 1 comprèn Europa, Àfrica, Orient Mitjà (a l’oest del Golf Pèrsic), i el conjunt del territori d’Armènia, Azerbaidjan, la Federació de Rússia, Geòrgia, Kazakhstan, Mongòlia, Uzbekistan, Kirguizistan, Tadjikistan, Turkmenistan, Turquia i Ucraïna.