Teleespectadors Associats de Catalunya és una associació sense afany de lucre, que treballa per una televisió de qualitat i en la defensa dels drets dels usuaris, especialment dels nens, que són els més indefensos davant les pantalles. Es va crear al 1985, arran la preocupació d’uns pares de família pels continguts que la televisió oferia els seus fills. Avui, TAC agrupa més de 17.000 persones a Catalunya

En aquests últims anys, el desenvolupament de les noves tecnologies del món audiovisual i la pròpia demanda dels usuaris ha conduït a una progressiva ampliació i adaptació del treball de TAC. Internet, els videojocs, el cinema, els DVD i l’ús dels mòbils han anat adquirint cada vegada més espai en l’entreteniment de nens i joves. Per això, gran part del treball que Teleespectadors Associats de Catalunya du a terme es centra en el Projecte d’educació audiovisual Aprendre a mirar.

Amb ell, es tracta d’ajudar les entitats educatives a minimitzar l’impacte negatiu del mal ús dels mitjans audiovisual en les famílies i en els alumnes, i a maximitzar el positiu. Per una altra banda, ofereix a pares i professors informació crítica dels continguts del món audiovisual i, finalment, ensenya els nens i nenes en què consisteix el llenguatge de la imatge i el so, per aprendre a ser usuaris crítics.

TAC vol una televisió de qualitat i respectuosa amb l’espectador. Per això, té en compte tot allò relacionat amb la programació infantil i el seu horari de protecció a la TV (de 6 a 22 hores, definit per la Directiva Europea de TV Sense Fronteres). TAC dóna suport i participa en la tasca del CAC (Consell Audiovisual de Catalunya) a través de diverses comissions d’estudi i anàlisi.

Per una altra banda, a Espanya hi ha una associació de teleespectadors per cada comunitat autònoma. Entre totes sumen uns 50.000 associats. Juntes estan estructurades en una federació: ICMEDIA (Iniciatives per a la Qualitat dels Mitjans). ICMEDIA, amb seu a Madrid, coordina i representa el treball de totes i cadascuna de les associacions que en formen part.

OBJECTIUS

El treball de Teleespectadors Associats de Cataunya consisteix en:

 • Ser un pont entre els usuaris i els responsables de les televisions i productores de continguts.
 • Canalitzar les queixes, suggeriments, felicitacions i opinions del teleespectador als directius de les cadenes responsables de continguts i professionals dels diversos programes.
 • Premiar la qualitat televisiva. TAC organitza els Premis Zapping a la televisió de qualitat que, votats per l’audiència, són un instrument positiu per premiar els professionals que s’esforcen en fer programes de qualitat.
 • Crear opinió a la societat a favor de demanar una televisió de qualitat, que respecti els valors fonamentals sobre els quals es construeix una societat lliure i solidària.
 • Vetllar per l’acompliment de la llei i, en el seu cas, que es cobreixin els buits legals existents de cara al control dels operadors.
 • Realitzar estudis i anàlisis de la programació televisiva, així com de l’ús que fan els ciutadans dels mitjans audiovisuals, amb l’objectiu de contribuir a la millora dels continguts i la qualitat dels espais.
 • Formar part d’organitzacions nacionals i internacionals amb finalitats semblants per sumar en la movilització de la societat civil que exigeix els seus drets en tot allò referent al panorama audiovisual.
 • Col·laborar amb les autoritats públiques en el compliment de les seves responsabilitats sobre els operadors tant públics com privats.
 • Realitzar tot tipus d’activitats per donar a conèixer el seu treball a la societat i contribuir al debat obert i plural entorn al món audiovisual, així com per ampliar la seva base d’associats, captar fons i movilitzar la societat civil.

SERVEIS

 • Contraste Audiovisual. Una revista mensual amb informació valorada d’estrenes de cinema, televisió i DVD. A més, totes aquelles novetats relacionades amb el món de les pantalles, com internet i els videojocs també tenen el seu espai en aquesta publicació de Teleespectadors Associats de Catalunya.
 • Servei d’atenció telefònic i presencial per a consultes, queixes, felicitacions i suggeriments. També assessora estudiants i professors sobre el món audiovisual per a la realització de treballs i projectes d’investigació.
 • Activitats culturals i infantils que, al llarg de l’any, promouen la qualitat televisiva i la formació d’espectadors crítics.
 • Programa d’educació audiovisual Aprendre a mirar. Ofereix a pares, professors i alumnes informació crítica dels continguts del món audiovisual. Ensenya als menors, a través d’assignatures i seminaris especialitzats, en què consisteix el llenguatge de les diverses pantalles que envolten el seu temps d’oci i el seu treball. El projecte ajuda les entitats educatives a maximitzar l’impacte positiu dels mitjans–aprofitant el seu potencial pedagògic- i a minimitzar el negatiu –a causa del possible mal ús dels mitjans audiovisuals en l’àmbit familiar-. Els centres adscrits al Programa d’educació audiovisual de TAC, així com els seus socis, tenen accés a:
  • Contraste Audiovisual, la revista ja comentada.
  • Contraste A. TAC posa a disposició de les institucions educatives una pàgina web amb informació diària, setmanal i mensual sobre la programació de la televisió, estrenes de pel·lícules en sales de cinema, i estrenes en DVD. Diàriament, TAC actualitza a la web del centre una selecció amb els millors programes. Així mateix, s’actualitza setmanalment la informació amb les pel·lícules d’estrena en cinema i DVD. A més, inclou informació sobre videojocs. Aquest servei permet a pares, professors i alumnes d’un centre educatiu disposar, a la pròpia web, d’una informació molt interesant per les famílies i el personal docent. Amb aquests continguts, la web del centre adquireix un important valor afegit, doncs es converteix en una eina de consulta freqüent. A més, ContasteA dóna l’oportunitat de ser un espectador actiu en l’univers mediàtic.
  • Conferències sobre televisió, educació, publicitat, manipulació mediàtica, família i oci audiovisual, i molts altres temes.
  • Cursos per a alumnes a través de tallers, enquestes, treballs d’investigació i altres eines innovadores i eficaces per a formar espectadors crítics i lliures.
  • Programa d’educació audiovisual Aprendre a mirar júnior, un programa d’iniciació als audiovisuals des de l’educació infantil.
PER A MÉS INFORMACIÓ: info@taconline.net / 934 881 757

Descarregar la Memòria d’Activitats 2011