Informers: mals usos amparats en l’anonimat a internet

Un altre fenomen similar al que vam veure al bloc anterior sobre l’aplicació Gossip s’està donant també a través de Facebook amb les anomenades pàgines “Informer”.

Tres estudiants de la UAB van crear la primera pàgina d’aquest tipus, que consistia en recollir missatges amb declaracions i publicar-los de manera anònima perquè els alumnes aconsegueixin contactar. El mateix modus operandi s’ha vist replicat en multitud de centres escolars i en altres àmbits, però derivant en mals usos emparats en l’anonimat, amb insults, comentaris despectius, revelant informació privada sobre altres alumnes o professors, facilitant així el terreny als assetjadors.

Ja s’estan activant protocols contra el ciberassetjament escolar com ara la Conselleria d’Ensenyament, que adverteix que el 20% d’instituts catalans ja disposen de pàgines d’aquest tipus.

Prevenció i detecció:
Els pares i professors han de romandre atents a l’hora de detectar casos d’assetjament, tant assetjat com assetjador, i actuar en conseqüència, ja sigui fomentant el diàleg i la reflexió entre els alumnes implicats o prenent mesures disciplinàries.
Podeu consultar el web de “Família i Escola” de la Generalitat sobre el tema.

Conscienciació:
És molt important que aquests prenguin consciència de les greus conseqüències que això pot tenir, posant-se en la pell de l’assetjat perquè no adoptin actituds negatives o de permissivitat sobre això. S’ha de protegir i donar suport a l’alumne afectat i fomentar l’assessorament a les famílies afectades, a més de potenciar les sessions informatives com prevenció.
Podeu demanar informació sobre les nostres sessions
.
Aquí disposeu d’un recurs sobre ciberbullying.

Denúncia:
Com a primera mesura els centres han de detectar la creació d’aquests espais a la xarxa i saber que aquest tipus de pàgines són denunciables a través del propi Facebook. A més, l’assetjat ha de conèixer els seus drets i denunciar en cas que es vegin vulnerats, amb injúries, amenaces o publicació d’informació privada sense consentiment, aportant captures de pantalla a manera de prova.
També podeu fer-nos arribar les vostres denúncies directament i les derivarem a l’organisme corresponent.
Un bon lloc on acudir és www.internetsinacoso.com.