Your voice in Europe

Es tracta d’un apartat de la web de la Comisió Europea mitjançant la qual podem participar a les consultes públiques que es fan als ciutadans de la Unió sobre les polítiques i projectes d’aquesta comisió. Tot entrant podem escollir l’idioma. Una vegada dins del web, podem conèixer els temes oberts a consultes i els tancats; […]