La CNMC demana que la publicitat respecti la unitat de les sèries

La Comissió Nacional del Mercat de la Competència (CNMC) ha requerit a Mediaset i Atresmedia que respectin “la integritat i la unitat” dels seus programes en inserir les interrupcions publicitàries, de manera que “no es perjudiquin els interessos dels teleespectadors”.

La CNMC explica que aquestes pauses es produeixen en programes que, encara que no s’estableixi un límit en el nombre d’interrupcions publicitàries a efectuar, a causa del seu caràcter i naturalesa, “les interrupcions han de respectar les seves unitats i seqüències perquè no es produeixi un perjudici de la seva integritat”.

En aquest sentit, aquest organisme entén que el prestador del servei “ha de ser acurat i buscar un equilibri entre els seus interessos econòmics i la preservació del valor i qualitat dels programes que emet, de tal manera que no es produeixi un perjudici en els interessos dels teleespectadors”.

En tots dos casos la CNMC acompanya els requeriments amb exemples on les insercions publicitàries “perjudiquen la integritat de programes”. Quant a Mediaset, els talls es produeixen principalment en sèries de Divinity i Energy com Castle, House, Anatomía de Grey o C.S.I: Nueva York, entre uns altres.

Per la seva banda, les insercions publicitàries assenyalades en Atresmedia apunten tant a sèries com a pel·lícules emeses a Neox i Nova: Los Simpson, The Big Bang Theory, El mentalista, Harry el sucio o Robin Hood: el príncepe de los ladrones, entre uns altres.

13tv, també advertida per la publicitat en els seus informatius
Així mateix, ha instat a 13TV a “prendre les mesures oportunes” perquè el nombre de pauses publicitàries durant els programes informatius no sigui superior al màxim permès en funció de la seva durada (una interrupció per cada període previst de trenta minuts).

En concret, assenyala que en la majoria d’edicions del programa Al día (la primera edició del qual és entre les 14.30 hores i les 16.00 hores i la segona entre les 20.30 hores i les 22.00 hores aproximadament) s’incompleix aquest nombre de pauses permeses, arribant a produir-se fins a quatre en algun espai.

Tant Mediaset com Atresmedia i 13Tv hauran de complir en el termini de deu dies amb aquest requeriment. Aquesta resolució posa fi a la via administrativa i es pot interposar contra ella recurs contenciós-administratiu davant l’Audiència Nacional en el termini de dos mesos.

Font: Vertele