La seguretat del menor no està en venda

ICAAdinsblog0106

Les entitats que defensem a l’usuari de mitjans audiovisuals sabem que tenim un hándicap imposat per les grans indústries que mouen milions per tal d’aconseguir més espectadors. Sempre lluitem per la qualitat audiovisual, però quan entra en joc la seguretat del menor hem d’actuar els més diligents possibles, com ha passat amb les anomalies en l’Institut de la Cinematografia i de les Arts Audiovisuals (ICAA).

A Espanya existeix un òrgan encarregat de qualificar totes les pel·lícules que s’entrenen al nostre territori, l’ICAA. El mes passat vuit ex-vocals de l’ICAA van dir que en aquesta institució s’adjudiquen qualificacions fraudulentes per pressions externes. Això és, que es va rebaixar l’edat recomanada d’algunes pel·lícules per influència de les distribuïdores, ja que senyalitzar un film amb una edat inferior a l’adequada suposa més espectadors.

Davant aquest fet, no podem callar, ja que s’estan anteposant els interessos econòmics a la protecció dels menors enfront continguts inadequats i perjudicials. Per això, proposem diverses accions. Primer de tot, obrir una recerca per esclarir les suposades irregularitats que es practiquen en l’ICAA. En segon lloc, redactar uns criteris clars i objectius del sistema de qualificació, tenint en compte que és un servei públic que ha de vetllar pel bé dels menors. I, finalment, crear un comitè de valoració veritablement independent.

Donada la situació actual de les irregularitats amb la qualificació de les pel·lícules i la massiva informació que reben els menors, creiem que és molt necessària la formació dels joves. Des del Programa d’Educació Audiovisual (PEA) s’imparteixen sessions a menors per ensenyar-los a identificar i aclarir el sistema audiovisual actual. Tot això amb la finalitat de dotar-los d’eines perquè, en el dia a dia, sàpiguen conviure amb el món audiovisual, tan palpable en cada instant.

Alguns dels temes més candents que abordem són la influència de les xarxes socials, la manipulació de les nostres dades o les addiccions als videojocs. A més, ara el PEA realitza una auditoria audiovisual del centre on va a impartir una sessió, amb la realització d’unes enquestes als futurs assistents els resultats dels quals es traslladen, més tard, a informe detallat mostrant les dades més significatives.

Però no només els joves poden formar-se amb el PEA, sinó tots els educadors i pares que ho desitgin. Per això, la Fundació Aprendre a mirar té com a principal objectiu mostrar les correctes pràctiques audiovisuals des del punt de vista de la neuroeducació i els hàbits de consum.