L’educació del menor en tecnologia ha d’anar més enllà dels aspectes mecànics

La I Jornada Internacional d’Associacions de Consumidors de Mitjans Audiovisuals s’ha clausurat avui divendres 10 d’octubre al World Centre de Barcelona.

María Teresa Quiroz, Directora del Instituto de Investigación Científica de la Universidad de Lima, sosté que, en l’àmbit de l’educació, costa entendre que al llegir i escriure en diferents suports els processos d’aprenentatge es tornen més complexos.
Com a punt de sortida per una alfabetització mediàtica adient, Quiroz senyala que la necessitat de deixar de banda una mirada exclusivament tècnica, ja que els problemes de fons en l’educació no es resolen només amb tecnologia. Allò realment important, segons aquesta experta i referent mundial en media literacy, és ensenyar a aprendre la raó i l’emoció.

Per finalitzar, ha presentat les conclusions d’un experiment que van realitzar a la Universitat de Lima: es van repartir 80 ordinadors a nens de zones rurals per a què els dugueren a casa seva. Després de tres anys, no es van produir canvis en el rendiment educatiu en lecto-escriptura i matemàtiques. No obstant, es va despertar un interès en els alumnes per fer altres coses amb aquells aparells: conversar entre ells, buscar informació, etc

José Ignacio Aguaded, Catedràtic de la Universitat de Huelva i President del Grup Comunicar, ha enfatitzat el punt de sortida: vivim en una societat on cada cop hi ha més pantalles i la nostra experiència icònica i vicària és més gran, per tant, cal aprendre a conviure-hi.

Aguaded ha proposat dues línies de treball: una major coordinació entre els agents (universitat, usuaris i associacions, etc.) per aportar llums en aquest laberint audiovisual, i la formació en ètica, en educació i en el paper dels usuaris per part dels professionals de la comunicació a la facultat.
Mª Esther del Moral, Catedràtica EU de TIC aplicades a l’Educació a la Facultat de Formació del Professorat i Educació a la Universitat de Oviedo, considera primordial fer dels nens i nenes usuaris competents en tecnologia.
De Moral distingeix entre l’audàcia i falta de por dels menors en interactuar amb els dispositius i la seva consciència de les estratègies que fan servir les empreses per captar la seva atenció. Per dur a terme aquesta capacitació, afirma que són precisos tres elements: activar la seva conciència crítica, ser responsables i compromesos amb allò que els hi arriba, al mateix temps que creatius. També precisa d’una intervenció més directa dels pares en aquest àmbit de l’educació dels seus fills.

Enric Vidal, Degà de la Facultat d’Educació de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC), ha senyalat que l’alfabetització mediàtica no ha de consistir només en protegir el menor, sinó en acompanyarlo, al mateix temps que la societat i els agents educatius fan de copilots.
Vidal ha plantejat dos reptes educatius: el primer, posar-se davant la societat trepidant i ensenyar a reflexionar de manera assossegada, doncs tenir accés a informació no implica que aquesta s’hagi digerit. El segon repte que planteja és ensenyar a discernir correctament les fronteres entre allò públic i allò privat. Saber qui som, què volem comunicar i a qui.

La segona part de la jornada ha abordat models concrets d’alfabetització mediàtica. El Coordinador del Programa d’Educació Audiovisual Aprendre a Mirar de TAC, Josep Alegret, ha resaltat els tres pilars del seu projecte:
-Informació: presentar què hi ha als mitjans –cine, televisió, internet, videojocs- a través de la web, la revista i l’aplicació Contraste.
-Formació: auditories per a què els educadors (pares, professors…) tinguin dades reals d’hàbits de consum dels alumnes. Conferències a pares, formació específica per a professors; sessions dinàmiques per alumnes.
-Especialització. Aquesta és una novetat del Programa. Pretén formar professors, de manera específica, en els bones pràctiques digitals, de la mateixa manera que l’escola té incorporats altres experts com psicòlges i psicopedagogs.

Josep Adolf Estrader, de la Maison de la Radio et Television de Burdeos y President de l’Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de França, ha presentat la seva iniciativa ja en marxa des de 2009: la Casa de la Ràdio i la Televisió. El seu objectiu és apropar els mitjans audiovisuals a aquells que desitgen conèixer els topants de la petita pantalla. Estrader afirma que la voluntat inicial era mostrar com és la televisió de portes endins, però ara s’ha convertit també en un mètode pedagògic en reforçar l’aprenentatge de matèries escolars.

Josep Maria Guerra, President de TAC i EURALVA, ha afirmat, a la cloenda de les Jornades, que “és precís i urgent que tots els organismes públics i privats, les empreses i l’escola, adoptem mesures efectives i eficaces per protegir el menor i, sobretot, que fomentem la seva educació en llibertat i creativitat davant tots aquests dispositius que envolten les seves vides”.

Fotografies del dia 10 d’octubre