Les nenes a internet i les TIC

Ahir 25 d’Abril va ser el Dia Internacional de les nenes a les TIC i per això es van realitzar diverses accions per generar un entorn que promogui que nenes i dones joves s’incorporin al camp de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació.

D’una banda en la pàgina web del “Dia d’Internet” incloure una selecció de dibuixos realitzats per nenes per tal d’expressar la seva visió sobre internet i les noves tecnologies.

I com és lògic, al Portal de les nenes a les TIC també es feia ressò.