Llenguatge online

Internet s’ha convertit en l’excusa per escriure malament

Internet ha canviat la forma de comunicar-se i, en conseqüència, el llenguatge que utilitzem per fer-ho. Fins i tot, amb freqüència, els textos que veiem a la xarxa xoquen frontalment amb l’ortografia i el nivell mínim de gramàtica. És un fet que aquesta espècie de nou llenguatge s’imposa en el nostre dia a dia, també en àmbits considerats formals i en els que fa anys era impensable veure faltes exorbitants o abreviatures incorrectes.

Internet s’ha convertit, així, en l’excusa perfecta per escriure de forma errònia. Un s’escuda en la rapidesa amb la qual s’escriu, en l’economia del llenguatge mitjançant abreviatures pròpies del mitjà i en l’ús de col·loquialismes. Amb aquestes pràctiques, s’ometen accents, no es cuida la gramàtica i s’abreugen paraules sistemàticament, sense que hi hagi un criteri unificat i consensuat sobre aquest tema. Preval el missatge en si mateix, que aquest pugui ser entès o interpretat, i no així que la manera d’escriure’l sigui la correcta. Es publiquen missatges sense revisar els errors perquè aquests ja són assumits com una pràctica normal i pròpia de l’escriptura a internet.

Un mitjà molt col·loquial

Escriure malament abans era motiu de vergonya i denotava falta de coneixement o baix nivell educatiu. Ara, per contra, això no és un indicatiu fiable d’ignorància. De fet, escriure correctament pot estar, fins i tot, mal vist en alguns contextos amb amics o familiars. El clima col·loquial s’apodera del mitjà i es tradueix en una negligència sistemàtica del llenguatge. Aquest fenomen no es dóna únicament en missatgeria instantània i xarxes socials, sinó que també està cada cop més present en correus electrònics, blogs o articles d’opinió.

Al mateix temps, l’univers de la xarxa ha propiciat la contínua aparició de noves paraules, o expressions populars, així com una gran ocupació d’anglicismes i tecnicismes propis del mitjà, que són adoptats amb facilitat i rapidesa pels internautes. De la mateixa manera, la comunicació escrita es complementa amb símbols i les denominades “emoticones”, que tracten d’emular l’expressivitat oral del llenguatge. Aquí, també, es podrien incloure maneres d’escriure com, per exemple, l’ús de majúscules per expressar un crit o repetir lletres per modular el grau d’efusivitat i així atorgar més pes a la fonètica del llenguatge.

Ha de considerar-se diferent el llenguatge que s’utilitza a internet o ha de regir-se per la mateixa normativa acadèmica dels textos escrits offline? Davant totes aquestes pràctiques habituals, sembla que molts d’aquests canvis en l’escriptura a internet deriven en un nou llenguatge. No obstant això, aquest fet no ha de contribuir a la deterioració de la llengua mare i a l’ús incorrecte de la mateixa.

Correctors per escriure sense faltes d’ortografia

De la mà de Super Usuaris TV, un canal de Youtube amb multitud de tutorials sobre temes informàtics, trobem un interessant vídeo on s’explica de forma molt senzilla com podem activar i configurar correctors ortogràfics per als principals navegadors: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera i Safari.

En el cas d’Internet Explorer s’explica com utilitzar la barra de Google com una alternativa, ja que aquesta incorpora un botó per afegir el corrector. La resta de navegadors ja tenen el seu propi corrector, però generalment el desconeixem.

També ensenya com podem utilitzar-los en molts idiomes i de forma gratuïta. Ja no hi ha excusa per no escriure correctament en pàgines web, fòrums, xarxes socials…

En català trobem una app per iOS anomenada elCorrector, desenvolupada per la Fundació Barcelona Media.

Si no veu correctament el vídeo, el pot trobar a la següent url: http://www.youtube.com/watch?v=LioEoyz22cI

Firma: Álex Estébanez