Nous capitols de Pilar y su celular

bi-pilar-y-su-celular-nuevos-capitulos

Ja us vam parlar de www.pilarysucelular.com el Dia d’Internet Segura, amb motiu de la presentació d’aquesta iniciativa de Pantallas Amigas i Telefónica. Cada dimecres, setmana a setmana, es publica un nou capitol i ara ja tenim disponibles els següents: