Per a una adequada alfabetització mediàtica

Experts de reconegut prestigi a nivell internacional van participar els dies 9 i 10 d’octubre a la I Jornada Internacional d’Associacions de Consumidors de Mitjans Audiovisuals celebrada a Barcelona.

Professionals d’Holanda, Canadà, Anglaterra, Perú o Alemanya, entre d’altres, han debatut sobre la protecció del menor en la convergència de mitjans. Tampoc va faltar la representació d’organismes competents en la matèria, tals com la CNMC, el CAC o el NICAM holandès.

La tecnologia va més ràpid que la normativa administrativa, que la legislació, que el que saben pares i educadors i, fins i tot, més enllà que la mateixa tecnologia per protegir el menor dels riscos que es produeixen en la convergència de mitjans.

Una de les conclusions que millor resumeix el que es va dir és l’aportada per Ma Teresa Quiroz, Directora de l’Institut de Recerca Científica de la Universitat de Lima. Aquesta investigadora assenyala que, com a punt de partida per a una adequada alfabetització mediàtica, és necessari abandonar la mirada exclusivament tècnica, ja que els problemes de fons de l’educació no es resolen només amb tecnologia.

Enric Vidal, Degà de la Facultat d’Educació de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) apuntava que l’alfabetització mediàtica no hauria de consistir només a protegir al menor, sinó a acompanyar-lo, mentre que la societat i els agents educatius fan de copilots.

Arran del que es va debatre en les Jornades, el President de TAC i d’Euralva, Josep Maria Guerra, va assistir convidat al programa Per a tots La 2, de La 2 de TVE, per explicar la indefensió a la qual es veuen sotmesos els menors en la convergència de mitjans.

Documents complets:
-Resums ponències dijous 9 i divendres 10
-Galeria de fotografies dijous 9 i divendres 10