TAC, en la seva intervenció en la Comissió d’Estudi de la Reforma Horària del Parlament de Catalunya, va demanar que el prime time s’avancés una hora, de manera que es fixés de 21 a 23 hores, per facilitar així la conciliació familiar i laboral. A més, va recalcar la importància d’avançar l’horari per guanyar hores de son i, per tant, de rendiment.