Euralva al Registre europeu

euralva1

Euralva, presidit per TAC, ha estat admesa en el Registre de Transparència del Parlament i la Comissió Europea, Registre creat dins de la política de transparència de les institucions europees. Aquest fet atorga un rang de coneixement, comunicació i interrelació a Euralva per poder cooperar amb les altres entitats que regulen la legislació audiovisual europea.

Euralva (European Alliance of Listeners’ and Viewers’ Associations) és una organització independent d’associacions nacionals, que representen l’interès dels oïdors i espectadors de serveis de radiodifusió i nous mitjans de comunicació, que es poden rebre en els Estats membres del Consell d’Europa.

Aquesta agrupa associacions de 10 països europeus (Alemanya, Dinamarca, Espanya, Finlàndia, Hongria, Noruega, Portugal, Suècia i Regne Unit), i dos països en qualitat d’associats: Austràlia i Canadà.