Quins models socials transmet l’animació Disney?

Una recent investigació espanyola, presentada per Leticia Porto Pedrosa a la Universitat Complutense de Madrid, ha analitzat 12 pel·lícules d’animació de Disney i Pixar per a estudiar el seu contingut i comprendre millor quins models socials transmeten als nens.

El més destacable d’aquest estudi –que analitza la saga de Toy Story, Cars, Monstruos S.A., Los Increíbles i Up– és que va més enllà del mètode quantitatiu. Leticia Porto ha fet ús d’una metodologia poc desenvolupada a Espanya: la tècnica de grups de discussió amb nens i nenes d’entre 5 a 11 anys.

Aquesta part qualitativa de l’estudi, a través del treball directe amb 70 nens i nenes, ha revelat la capacitat de desenvolupament emocional que proporcionen aquests continguts animats per al públic infantil.

Accedeix a la tesi completa.