Reinventar la publicitat

Cal reinventar la publicitat? Segur que els publicistes del nostre país mai no els ha passat aquesta pregunta pel cap. Actualment ens trobem davant d’un tipus de publicistes que, en la majoria dels casos, han oblidat l’ètica i els valors.

Es podria considerar que la publicitat té dues cares: una econòmica i una social. La cara econòmica s’encarrega exclusivament de donar a conèixer productes i marques per tal d’ampliar o orientar la demanda. D’aquesta manera, consolida el sistema d’elaboració d’un producte determinat. L’esfera social, en canvi, és aquella que promou ideals, causes, es converteix en art, influeix en les modes i en l’estètica i difon valors i estils de vida. On trobem aquesta esfera a Espanya? Els missatges, que s’introdueixen en la nostra ment d’una manera involuntària i inconscient són fruit, molts d’ells, d’una publicitat perniciosa amb rerefons que infringeixen els valors més fonamentals de l’ésser humà.

La inconsciència de la nostra societat davant aquest fet és una de les xacres que ens perjudiquen. Al final, acabem per acostumar-nos a una mala publicitat com el que s’acostuma a un mal menjar i en provar-ne de bo no ho sap apreciar. Tenim anuncis amb missatge sexual -tant directe com indirecte-, egoista, manipulador, que vulneren la intimitat de la persona i que fomenten l’individualisme. Ens trobem davant d’una ètica publicitària “només econòmica” que ha reduït notablement els continguts ètics dels seus missatges. Què podem fer per lluitar contra això? Formar al públic. La gran debilitat de la nostra societat és que no està formada per defensar ni defensar els seus drets.

Un altre dels factors importants a tenir en compte és aprendre a diferenciar la realitat de la ficció o, en aquest cas, l’engany o manipulació. Tal i com afirma el publicista Richard W. Pollay en un dels seus llibres: “la publicitat és un mirall distorsionat de la realitat perquè reflecteix valors però no els reals que hi ha a la societat”.

El sistema publicitari influeix en l’estètica i en les modes d’una forma directa i ven ideals que perjudiquen a la nostra societat i l’ésser humà. Veiem un exemple d’això en l’anorèxia, que s’ha venut a través de la publicitat gràcies a una manipulació excessiva de les imatges. Cal estar raquítica per estar guapa? Volen dir amb això que el més important de la persona és el físic?

La publicitat manipula i ven i influeix i convenç. Però, com se sol dir, el fi no justifica els mitjans. Cal replantejar un nou concepte ètic i jurídic de la publicitat, redefinir l’ètica publicitària, desenvolupar un sentit crític cap als mitjans, formar a pares i professors i dissenyar programes de sensibilització crítica per a escolars.

Firma: Laura Llauradó