RELPE, xarxa llatinoamericana de portals educatius

La xarxa RELPE és una comunitat d’intercanvi i col·laboració entre els responsables de les polítiques educatives de 16 països llatinoamericans, els corresponents equips de conducció i tècnics dels diferents portals.

Aquesta xarxa la conforman els portals educatius (autònoms, nacionals, de servei públic i gratuïts) designats per a tal efecte pel Ministeri d’Educació del país respectiu. Es desenvolupan programes de treball cooperatiu entre escoles de diferents països i es treballa en la producció i adaptació conjunta de recursos educatius i altres projectes.

Els països que la integren són: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela, España, Iberoamérica, Centroamérica i República Dominicana.

Els objectius de la xarxa són:

– Oferir als usuaris de cada país un major nombre de continguts adaptats al seu projecte educatiu.
– Afavorir l’intercanvi de coneixements i experiències sobre l’ús educatiu de les TIC.
– Disminuir els costos de desenvolupament dels portals nacionals, facilitant el desenvolupament tecnològic compartit.
– Accedir de forma conjunta a fonts de finançament multilateral que enforteixin els projectes nacionals.