Reunió amb la direcció de l’Agència Catalana de Consum

Reunio-Consum-0616-BlogACT2

El dijous 23 de juny, l’Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals (TAC) es va reunir amb la nova directora de l’Agència Catalana de Consum, Montserrat Ribera i el sotsdirector general d’Atenció al Consumidor, Josep Maria Recasens per explicar totes les accions que havia realitzat en pro del consumidor.

El TAC forma part de l’Agència Catalana de Consum a través del Consell de Persones Consumidores de Catalunya, que és un organisme autònom de la Generalitat de Catalunya adscrit al Departament d’Empresa i Coneixement que s’encarrega de la protecció de les persones consumidores. Més concretament, té competències assignades en en matèria de consum en virtut de la Constitució i l’Estatut d’autonomia, especialment la informació, la formació, l’educació, l’assessorament, la mediació, l’arbitratge, la inspecció i el control de la disciplina del mercat, la difusió, la promoció, el foment, les relacions institucionals i la defensa dels drets de les persones en l’àmbit del consum.

Com a associació que TAC és, i com a membre de l’Agència, les funcions que exerceix són rebre i tramitar les queixes, reclamacions i denúncies de les personis consumidores del món audiovisual, que els usuaris poden realitzen posant-se en contacte a través de la web, l’aplicació i les xarxes socials. A més, TAC ha d’informar, orientar i assessorar les personis consumidores sobre els seus drets i deures i les formes d’exercir-los, fet que es realitza amb comunicats a tota la societat civil. Finalment, l’associació ha d’iniciar procediments sancionadors de consum, funció que sempre està present en els estudis que es realitzen i que s’envien al Consell Audiovisual de Catalunya (CAC), si la sanció és en el territori català, o la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència (CNMC) si és en territori estatal.


Deixa un comentari