Física o química

Aquesta sèrie de ficció que gira al voltant del món de l’ensenyament es relata des del punt de vista d’uns professors inexperts. El grup de nous docents acaba d’arribar a un institut d’ensenyament secundari…


El negoci del crim

Des de fa uns anys, probablement, des de que C.S.I. (2000) va començar a triomfar entre l’audiència estatunidenca, les sèries de crims han proliferat fins a límits increïbles. Però la credibilitat, en l’univers…


La faula de la televisió

Avui en dia és molt més corrent que la reunió familiar es mantingui al voltant de la televisió: els nens gaudeixen de temps lliure en aquesta època d’estiu i es confia la seva cura a la televisió…


Consells audiovisuals

La gran repercussió social de la televisió, la seva influència en les conductes, en les maneres, la converteixen en un agent social de primera magnitud. Però ara per ara, és un agent social absolutament…


Perfil del teleaddicte

Avui, la majoria d’especialistes de l’educació i de la salut mental creiem que poden qualificar-se a certes persones com a teleaddictes en sentit estricte, encara que siguin poques en nombre…


Per un teleespectador exigent

La teleescombraries és el resultat de la producció d’una televisió d’ínfima qualitat combinada amb una audiència poc exigent. La teleescombraries busca resultats ràpids amb poca sutilitat…


La televisió i els nens

Els nens són éssers amb totes les potencialitats de l’univers; no obstant això, la seva infantesa és el que en fan els adults d’ella. Els nens són particularment susceptibles a la presentació…


El diario

‘El diario’ és un espai que comet excessos, arribant a degradar la dignitat de les persones, per a convertir-les en pura mercaderia de consum mediàtic. El programa no busca resoldre els problemes dels testimonis…