Tablets i mòvils, els regals més demandats aquestes vacances

Aquestes vacances, les tablets i els smartphones seran un dels regals més demandats. No obstant això, molts pares es trobaran amb aquest dilema: a quina edat és millor proporcionar al seu fill un d’aquests gadgets? No es tracta tant d’una qüestió d’edat sinó més aviat de responsabilitat i educació. En aquest sentit, cal formular-se la següent pregunta: quin ús es farà d’aquests dispositius?

Cada vegada amb major freqüència, les tablets i els smartphones s’utilitzen per a l’oci –els jocs, la descàrrega d’aplicacions o el visionat de pel·lícules– i no tant per a la comunicació interpersonal, encara que el component social també resulta atractiu. La clau està en reconduir aquest oci cap a l’entreteniment educatiu. Existeixen nombroses aplicacions i pàgines web interessants, pedagògiques i sense riscos. El paper de pares i educadors és absorbir aquest tipus de recursos i assessorar els menors per a una correcta i responsable elecció, a més d’acudir a les eines de control parental com a recurs complementari.

El seu ús a primerenca edat
Les estadístiques revelen la proliferació de l’ús de dispositius mòbils entre els menors de 7 anys, concretament entre els 2 i 4 anys, s’inicien a internet o a jugar amb tablets. Aquestes dades no tenen un significat pejoratiu. S’han de tenir en compte diversos factors: el temps que li dediquen, quin ús fan i com ho fan.

És obligatori recordar que el menor ha de complir el seu cicle de desenvolupament en un entorn enriquidor. Llegir, dibuixar, fer puzles, construccions, córrer, ballar, etc. són activitats molt més enriquidores que el millor joc de qualsevol tablet. Però també és possible que incloure l’ús de les tecnologies a edats primerenques comporti que el menor prengui consciència, des d’un primer moment, d’una utilització responsable. Sempre que sigui un procés al qual els pares acompanyin al menor i no el deixin explorar a plaer.

En les tecnologies, és important evitar una dependència excessiva que pugui derivar en la ciberadicció. Convé supervisar aquesta activitat i guiar el menor quan correspongui, sobretot perquè aprengui a tenir un criteri propi. Sempre és més efectiu potenciar un ús positiu i profitós de les tecnologies i prevenir aquells aspectes en els quals s’ha d’anar amb compte, tal com succeeix en la vida quotidiana.

El sector educatiu haurà de conviure amb aquesta tecnologia amb l’arribada de la denominada motxilla digital. Cal saber treure profit a tot aquest potencial, a través de les innombrables iniciatives i aplicacions lúdiques que van dirigides als menors.

En definitiva, és de vital importància que els pares i educadors s’impliquin i coneguin el món digital per orientar els seus fills. Cal posar els mitjans perquè no resulti estrany, ni suposi un tabú. Ja no val escudar-se en què “el meu fill d’aquestes coses sap molt més que jo”.

Firma: Álex Estébanez