Test my bullying, qüestionari per detectar ciberassetjament

bi-informe-test-my-bullying
Test my bullying
és un test en línia per detectar possibles conflictes de convivència a l’aula a través d’un formulari que els professors poden fer en qualsevol moment als seus alumnes a l’aula.

Mitjançant un qüestionari que els alumnes poden contestar en 5-10 minuts amb preguntes triades per experts per tal de detectar i prevenir l’assetjament escolar.

Els professors es registren i es genera un codi que han de facilitar als seus alumnes. Un cop realitzat el test, les dades queden recollides en un informe que serveix com a orientació per detectar possibles casos d’assetjament i problemes de convivencia a l’aula, a fi d’alertar i poder actuar per prevenir o corregir aquestes tendències.