Trivial per aprendre sobre virus i altres amenaces d’internet

Per passar una estona entretinguda i, a la vegada, aprendre aspectes interessants sobre les amenaces d’internet trobem aquest joc. A Triviral es proposen 5 temes (colors) sobre els que contestar, abans que acabi el temps, les preguntes amb 3 opcions per respondre.

Els temes que es proposen són aquests:

temas_triviral
El tauler i les regles són les mateixes que al Trivial, aconseguir completar els 5 colors i arribar novament a la casella central, amb uns gràfics i un entorn infantil. El joc permet d’1 a 4 jugadors, amb personatges que simulen virus com a fitxes.

Es tracta d’una iniciativa lúdica online per promoure l’ús segur de la xarxa, realitzada per www.pantallasamigas.net  i www.inteco.es.

Aquí pots accedir al joc Triviral.